Binnen ons ziekenhuis werken gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen. Samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis, zoals internisten, kinderartsen, verpleegkundigen en diëtisten, zijn zij verantwoordelijk voor de (medisch)verpleegkundige zorg aan mensen met diabetes mellitus.

De diabetesverpleegkundigen zorgen ervoor dat mensen met diabetes mellitus en hun naaste omgeving over voldoende kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van de aandoening. Dit helpt hen om een balans te vinden tussen voeding (koolhydraten), medicatie en (in)spanning. Dit alles gebeurt op zo’n manier dat het past binnen het dagelijks leven van de patiënt. En zonder dat het afbreuk doet aan de door hen gestelde levensdoelen en kwaliteit van leven. Met andere woorden: ons doel is om mensen met diabetes zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat zij zonder diabetes hadden willen leiden. 

De diabetesverpleegkundigen houden zich bezig met de volgende 7 taakgebieden:

 • Vakinhoudelijk handelen: dit omvat alle activiteiten die zij verrichten naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over diabetes mellitus. Zowel van patiënten als collega’s in en buiten het ziekenhuis.
 • Communicatie: hun kerntaak is het opbouwen en onderhouden van de relatie met de patiënt en zorgen dat er op een verantwoorde manier samen besluiten worden genomen.
 • Samenwerken: ze onderhouden contacten met andere zorgverleners en vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
 • Organiseren: ze stellen richtlijnen op en maken afspraken om op die manier bij te dragen aan het verbeteren van het kwaliteitssysteem.
 • Maatschappelijk handelen: ze wegen de belangen van de patiënt af tegen de belangen van andere hulpvragers en maatschappelijke belangen.
 • Wetenschap en onderwijs: ze verwerven wetenschappelijke kennis en ervaringskennis en passen dit toe. Ook dragen ze deze kennis over aan anderen.
 • Professionaliteit: ze hanteren, bevorderen en onderhouden hun vakbekwaamheid. Dit draagt bij aan hun professionaliteit als zorgverlener.

In de dagelijkse praktijk betekent bovenstaande dat u bij de diabetesverpleegkundigen terecht kunt voor informatie, instructie en begeleiding. U kunt al uw vragen en problemen rond uw diabetes mellitus met hen bespreken. Ze kunnen ook, altijd in overleg met u, andere zorgverleners inschakelen.

U kunt onder andere bij de diabetesverpleegkundigen terecht voor:

 • Informatie en instructie
  Wat is diabetes mellitus?
  Wat zijn de verschillende behandelmogelijkheden?
  Welke factoren zijn van invloed op de glucosewaarden (koolhydraten, ziekte, (in)spanning, zwangerschap en stress)?
  Welke complicaties zijn er?
  Alles over zelfcontrole en zelfregulatie.
  Welke injectiematerialen zijn er en welke is het meest geschikt voor mij?
  Hoe herken ik te hoge of te lage bloedglucosewaarden en wat moet ik dan doen?

 • Begeleiding
  Het leren omgaan met de ziekte, zowel voor de patiënt als voor de naaste omgeving van de patiënt.
  Het zoeken naar oplossingen voor problemen.

Het kan voorkomen dat u tijdens een bezoek aan de diabetesverpleegkundige een stagiaire ontmoet. Door het inzetten van stagiaires willen we meewerken aan het in stand houden en verbeteren van een goede kwaliteit van de diabeteszorg.

Heeft u vragen? Stel deze gerust aan de diabetesverpleegkundigen.

Een afspraak maken met de diabetesverpleegkundige is uitsluitend mogelijk als u al onder behandeling staat van een internist of kinderarts binnen ons ziekenhuis.

Als u een afspraak wilt maken met de diabetesverpleegkundige(n), bepaalde zaken wilt bespreken en/of bloedglucosewaarden wilt doorgeven, dan kan dit op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur


 • tussen 08.30 en 09.30 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur.


Bij spoed kunt u altijd bellen. Op werkdagen is tussen 08.00-16.30 uur altijd een van de diabetesverpleegkundigen bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de huisartsenspoedpost of, als u belt voor uw kind, met de dienstdoend kinderarts van het ziekenhuis.
Telefoonnummer: 088 – 066 1000
E-mail: diabeteszorg@ozg.nl

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback