Rhinophyma is een vorm van rosacea. Soms ontstaat bij rosacea een verdikking van de huid van de neus. Dit noemen we rhinophyma. De dermatoloog kan deze huidaandoening behandelen.

Let op: de zorgverzekeraar vergoedt de chirurgische behandeling van rhinophyma niet. Het is ook niet noodzakelijk om rhinophyma te behandelen. Als u zich toch graag wilt laten behandelen, moet u de behandeling zelf betalen. De beoordeling door de arts, medicatie voor rosacea en eventueel aanvullend onderzoek vallen wel onder de verzekerde zorg. Als uw eigen risico nog niet gebruikt is, gaat deze beoordeling, medicatie en aanvullend onderzoek ten koste van het eigen risico.

Rhinophyma is een vorm van rosacea. Bij rosacea ontstaan er in het gezicht uitgezette vaatjes, rode bultjes, zwellingen en puistjes. Dit kan verergeren door blootstelling aan zonlicht, temperatuurswisselingen, hete dranken en gekruid eten. U kunt de zwellingen en puistjes met crème of antibiotica behandelen. Soms ontstaat bij rosacea een verdikking van de huid van de neus. Dit noemen we rhinophyma. Het wordt veroorzaakt door vergroting van de talgklieren van de neus en later een toename van bindweefsel. De neus ziet er daardoor verdikt en onregelmatig uit. Het lijkt op wat in de volksmond wel ‘een drankneus’ heet. Het heeft echter niets te maken met drankgebruik.

De dermatoloog kan de verdikking van de huid van de neus verwijderen en het oppervlak egaliseren.

De dermatoloog voert de behandeling uit.

We onderscheiden 2 verschillende behandelingen: 

  • Afschaven (shave) 
  • Wegbranden (coagulatie)

Bij beide behandelingen is het doel het verwijderen van de oneffenheid.

De dermatoloog verdooft de te behandelen plek met injecties met een lokale verdovingsvloeistof. Daarna schaaft de arts de plek af met een mesje (shave) of brandt het weg met een elektrische lis (coagulatie). In beide gevallen ontstaat een oppervlakkig schaafwondje. Dit geneest meestal vanzelf. Vaak krijgt u vanaf de dag voor de ingreep tot ongeveer 2 weken na de ingreep medicatie. Dit is om virusinfecties en eventueel infecties met bacteriën te voorkomen.

De risico’s van deze ingrepen zijn beperkt. Soms blijft de huid bloeden. Dit kunt u stelpen door druk toe te passen. Het wondje kan gaan ontsteken. Als de plek binnen 6 weken blootgesteld wordt aan de zon, kan een bruine verkleuring optreden. Er kan na genezing ook een bleke plek of deukje in de huid achterblijven. Als er een bleke plek of deukje ontstaat, verdwijnt dit meestal niet meer. Soms komt de plek na behandeling toch weer terug.

Omdat rhinophyma een goedaardige huidaandoening is, is behandeling in het algemeen niet noodzakelijk. Het is daarom ook mogelijk om af te zien van behandeling. De dermatoloog bespreekt de alternatieven met u.

Na de behandeling bedekt de arts de neus met verband. Dit mag er na 1 tot 2 dagen weer af. Daarna is het belangrijk om de huid frequent in te smeren met een antibiotische zalf of pure vaseline. Het is belangrijk om de neus gedurende tenminste 6 weken goed te beschermen tegen zonlicht.

Er kan bij u sprake zijn van bijzondere omstandigheden die tijdens uw eerste polikliniekbezoek misschien niet aan de orde zijn gekomen. Denk daarbij aan medicatiegebruik. Maar ook andere aandoeningen die u heeft, die van belang zouden kunnen zijn voor de behandeling. Wij raden u aan deze voorafgaand aan de behandeling met uw arts te bespreken.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de dermatoloog of aan de medewerkers van de polikliniek Dermatologie te stellen. U bereikt de polikliniek Dermatologie via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback