In het Ommelander Ziekenhuis Groningen krijgt u een behandeling met speciale medicijnen tegen kanker, zogeheten cytostatica. Deze medicijnen kunnen op de lange duur risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen voor mensen die met (resten van) deze stoffen in aanraking komen. Om die reden zijn er in Nederland veiligheidsrichtlijnen opgesteld.

Deze veiligheidsrichtlijnen hebben betrekking op afvalstoffen die resten van cytostatica kunnen bevatten.
Resten en afvalstoffen van cytostatica kunnen voorkomen in verpakkingsmateriaal of kunnen via de urine of de ontlasting uit het lichaam verdwijnen. Ook in bloed, braaksel en speeksel kunnen resten van cytostatica zitten.

Hoeveel resten van cytostatica er zijn en hoelang u hiermee rekening moet houden, hangt af van het medicijn dat u gebruikt. De verpleegkundig specialist Oncologie zal u hierover informeren

Hieronder staat informatie over hoe u thuis kunt omgaan met deze veiligheidsrichtlijnen.

Voor u geldt dat onderstaande richtlijnen gelden gedurende 7 dagen na toediening van de cytostatica.

 • de tabletten in zijn geheel innemen met voldoende water (de tabletten niet breken voordat u ze inneemt); 
 • na inname van de tabletten de handen wassen; 
 • voorkom dat anderen de tabletten met de blote handen aanraken; 
 • het verpakkingsmateriaal van de tabletten kunt u in een afgesloten zakje bij het gewone afval doen.
 • bij het plassen óp het toilet gaan zitten om spatten van urine te voorkomen; 
 • spoel na de toiletgang het toilet twee keer door met gesloten deksel; 
 • na gebruik van po of urinaal (plasfles) deze voorzichtig legen in het toilet; voorkom ook hierbij het spatten; het toilet twee keer doorspoelen met gesloten deksel; 
 • de po of de urinaal met koud water afspoelen en daarna goed uitspoelen met heet water. Po of urinaal afdrogen met keukenrol; 
 • het toilet na iedere toiletgang reinigen, zeker indien ook andere mensen hetzelfde toilet gebruiken. Let op: gebruik bij het reinigen geen chloor of chloordoekjes; 
 • bij mogelijk contact met urine of ontlasting de handen wassen; 
 • leg zo nodig een papieren onderlegger onder de po of de urinaal.

weet u dat …
… resten cytostatica in urine en ontlasting zo laag zijn, dat het via het riool afgevoerd kan worden!

 • braken in toilet, bakje of emmer; 
 • het braaksel voorzichtig weggooien in het toilet; let op met spatten! 
 • het toilet twee keer doorspoelen met gesloten deksel; 
 • de emmer of de bak afspoelen met koud water, daarna goed uitspoelen met heet water en afdrogen met keukenrol; 
 • bij mogelijk contact met braaksel, de handen goed wassen.

Als u cytostatica in tabletvorm gebruikt, is tot twee uur na inname van de tabletten het braaksel mogelijk besmet.

weet u dat …
… u een pedaalemmerzakje in de emmer of het bakje kunt stoppen, waarin u het braaksel kunt opvangen en u dit zakje dichtgeknoopt bij het gewone afval kunt doen!

U kunt op de dagen, die in de inleiding van deze folder zijn aangegeven, seksuele gemeenschap hebben. Wij adviseren u tijdens de gemeenschap een condoom te gebruiken.

De hoeveelheid resten van cytostatica in zweet, sputum en speeksel is zo gering dat u geen speciale richtlijnen hoeft te volgen.
Alleen als u veel speekselafscheiding heeft, is het aan te raden hiervoor papieren zakdoekjes te gebruiken. Deze papieren zakdoekjes kunt u na gebruik in een afgesloten zak bij het normale afval doen.

weet u dat …
… het dus ook geen kwaad kan om iemand ter begroeting of afscheid een kus of knuffel te geven!

 • bij het opruimen van urine, ontlasting of braaksel wegwerphandschoenen dragen en deze één keer gebruiken. De gebruikte handschoenen bij het normale afval doen; 
 • de inhoud van po, urinaal of emmer voorzichtig in de toiletpot gieten zonder te spatten; 
 • het toilet twee keer doorspoelen met gesloten deksel; 
 • het toilet dagelijks reinigen, zeker indien ook andere mensen hetzelfde toilet gebruiken; 
 • bij mogelijk contact met urine, ontlasting of braaksel de handen goed wassen!

Indien kleding of beddengoed besmet is geraakt met bloed, braaksel, urine of ontlasting, is het raadzaam om dit wasgoed direct in de wasmachine te doen. Gebruik hierbij wegwerphandschoenen. Dit wasgoed eerst apart met een koud spoelprogramma draaien, daarna kunt u het zoals gebruikelijk, inclusief voorwas, wassen. Ook kunt u dan ander wasgoed mee wassen.

Eventueel besmette materialen zoals handschoenen, papieren zakdoekjes, verband, tissues en bekertjes kunt u in een afgesloten zak bij het normale afval doen.
Bestek en serviesgoed afwassen met de hand of in de afwasmachine met de andere afwas doen.

Bij de drogist zijn wegwerphandschoenen voor huishoudelijk gebruik te koop.

Als u vragen heeft kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u voor vragen terecht bij één van de verpleegkundig specialisten/consulenten. De verpleegkundig specialist/consulent is aanspreekpunt voor alle vragen tijdens het hele behandeltraject voor kanker binnen het Ommelander Ziekenhuis: telefoon 088 – 066 1000

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback