In overleg met de Orthopedisch chirurg is besloten een arthroscopie (‘kijkoperatie’) bij u uit te voeren. In deze folder leest u informatie over deze ingreep. De operatie kan plaats vinden in dagbehandeling of klinisch. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze gerust aan uw behandelend arts.

Binnenkort ondergaat u een arthroscopie, ook wel kijkoperatie genoemd, van uw schouder. Arthro betekent gewricht en scopie betekent bezichtiging. Deze ingreep maakt het mogelijk om uw schoudergewricht inwendig te onderzoeken en te behandelen.

  • Zorg voor een schone huid, vermijd wondjes.
  • Draag losse kleding die over het verband gaat.
  • Regel eventueel vervoer naar huis voor na de ingreep. Deze operatie word niet altijd in dagbehandeling gedaan.
  • Belangrijk is dat u nuchter bent.
  • Neem uw recente medicijnlijst mee.

Pijnstillers/bloed verdunnende middelen

Als u bloed verdunnende middelen gebruikt bijvoorbeeld Ascal of Sintrom, dan heeft u van de Orthopedische chirurg te horen gekregen of en wanneer u hiermee moet stoppen.

U ligt op de operatietafel in een halfzittende houding of op uw zij, afhankelijk van de uit te voeren operatie. Daarna wordt u arm steriel ingepakt en opgehangen aan een gewicht om een goede stand van uw arm te bereiken en ruimte te creëren voor de ingreep, deze procedure word niet altijd gedaan. De chirurg maakt een aantal kleine sneetjes (incisies) van 1 cm. Door het eerste sneetje gaat de arthroscoop (camera) waardoor het inwendige van uw schouder zichtbaar wordt op een beeldscherm. Ook de spoelvloeistof (zoutoplossing) gaat door dit gaatje . De andere incisies  dienen om instrumenten in te brengen die de chirurg nodig heeft om de ingreep uit voeren.

De chirurg kan nu de kop en de kom van het gewricht zien, evenals het gewrichtskapsel, pezen, slijmbeurs. Of een operatieve ingreep mogelijk is, hangt af van de afwijkingen die de orthopeed aantreft. Meestal kan de afwijking die gevonden wordt direct worden geopereerd.

Als de operatie is afgerond, worden de sneetjes gehecht of met een pleister afgeplakt. Er word een drukverband aangelegd. Vervolgens wordt u naar uitslaapkamer gebracht om wakker te worden pas daarna word u naar uw verpleegafdeling gebracht. Wanneer u weer naar huis mag is afhankelijk van onder andere het tijdstip waarop u geholpen bent en hoe u zich voelt.

Na de ingreep krijgt u informatie over wat de chirurg heeft gezien en wat hij of zij heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. Ook word u geïnformeerd over de pijnmedicatie en krijgt u instructies over wat u wel en niet mag doen. Voordat u met ontslag gaat legt een fysiotherapeut nog enkele oefeningen uit.

Bij elke operatie bestaat er een risico tot complicaties. Bij arthroscopische ingrepen komen maar zelden voor omdat de schouder tijdens de gehele ingreep met een spoelvloeistof wordt gespoeld. Als er zich thuis wel problemen voordoen dan kunt u contact opnemen:

  • Op werkdagen tot 17.00 uur met de afdeling Polikliniek Orthopedie
  • Tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in het weekend met de afdeling Spoed Eisende Hulp.
  • U kunt bellen naar het algemene nummer van het Ommelander Ziekenhuis Groningen: telefoon 088 – 066 1000

U moet 2 weken na de operatie terug komen bij de Physician assistent en over 6 weken bij de  Orthopeed voor controle.

Mocht u naar aanleiding van de informatie in deze folder nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van de gang van zaken rond uw opname. U kunt op werkdagen altijd contact opnemen met de Poli Orthopedie. Bel daarvoor met het Klant Contact Centrum 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback