In overleg met de orthopedisch chirurg is besloten een arthroscopie (‘kijkoperatie’) van uw schouder uit te voeren. In deze folder leest u informatie over deze ingreep. De kijkoperatie kan plaatsvinden in dagbehandeling of klinisch. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze gerust aan uw behandelend arts.

Binnenkort ondergaat u een arthroscopie, ook wel kijkoperatie genoemd, van uw schouder. Arthro betekent gewricht en scopie betekent bezichtiging. Deze ingreep maakt het mogelijk om uw schoudergewricht inwendig te onderzoeken en te behandelen.

  • Zorg voor een schone huid, vermijd wondjes.
  • Draag losse kleding die over het verband gaat.
  • Regel eventueel vervoer naar huis voor na de ingreep. Deze operatie wordt niet altijd in dagbehandeling gedaan.
  • Belangrijk is dat u nuchter bent.
  • Neem uw recente medicijnlijst mee.

Pijnstillers/bloedverdunnende middelen
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, bijvoorbeeld Ascal of Sintrom, dan heeft u van de orthopedisch chirurg te horen gekregen of en wanneer u hiermee moet stoppen

De arthroscopie van uw schouder gaat als volgt in zijn werk. U ligt op de operatietafel in een halfzittende houding of op uw zij, afhankelijk van de uit te voeren operatie. Daarna wordt uw arm steriel ingepakt en opgehangen aan een gewicht om een goede stand van uw arm te bereiken en ruimte te creëren voor de ingreep, deze procedure wordt niet altijd gedaan.
De chirurg maakt een aantal kleine sneetjes (incisies) van 1 cm. Door het eerste sneetje gaat de arthroscoop (camera) waardoor het inwendige van uw schouder zichtbaar wordt op een beeldscherm. Ook de spoelvloeistof (zoutoplossing) gaat door dit gaatje. De andere incisies dienen om instrumenten in te brengen die de chirurg nodig heeft om de ingreep uit voeren.
De chirurg kan nu de kop en de kom van het gewricht zien, evenals het gewrichtskapsel, de pezen en de slijmbeurs. Of een operatieve ingreep aan uw schouder mogelijk is, hangt af van de afwijkingen die de orthopeed aantreft. Meestal kan de afwijking die gevonden wordt direct worden geopereerd.

Als de kijkoperatie van uw schouder is afgerond, worden de sneetjes gehecht of met een pleister afgeplakt. Er wordt een drukverband aangelegd. Vervolgens wordt u naar uitslaapkamer gebracht om wakker te worden, pas daarna wordt u naar uw verpleegafdeling gebracht. Wanneer u weer naar huis mag is afhankelijk van onder andere het tijdstip waarop u geholpen bent en hoe u zich voelt.

Na de ingreep krijgt u informatie over wat de chirurg heeft gezien en wat hij of zij heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. Ook wordt u geïnformeerd over de pijnmedicatie en krijgt u instructies over wat u wel en niet mag doen. Voordat u met ontslag gaat legt een fysiotherapeut nog enkele oefeningen uit.

Bij elke operatie bestaat er een risico tot complicaties. Bij een arthroscopie van de schouder komen complicaties gelukkig maar zelden voor, omdat de schouder tijdens de gehele ingreep met een spoelvloeistof wordt gespoeld. Als er zich thuis wel problemen voordoen dan kunt u contact opnemen: 

  • Op werkdagen tot 17.00 uur met de afdeling Polikliniek Orthopedie
  • Tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in het weekend met de afdeling Spoed Eisende Hulp. 
  • U kunt bellen naar het algemene nummer van het Ommelander Ziekenhuis Groningen: telefoon 088 – 066 1000

U moet 2 weken na de kijkoperatie terugkomen bij de physician assistent en over 6 weken bij de orthopeed voor controle.

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen over de gang van zaken rond uw opname? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt op werkdagen altijd contact opnemen met de Poli Orthopedie. Bel daarvoor met het Klant Contact Centrum 088-066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback