In overleg met uw behandelend arts gebruikt u Acenocoumarol (Sintromitis). Dit is middel dat ervoor zorgt dat het bloed minder snel stolt (= antistollingsmiddel). Het gebruik daarvan vermindert de kans op ongewenste stolling, ook wel trombose genoemd. Een trombose (= bloedklontertje) kan uiterst vervelend en zelfs gevaarlijk zijn. De arts heeft u Acenocoumarol voorgeschreven als behandeling van de trombose in uw been.

De controle van het bloed moet thuis voortgezet worden door de trombosedienst.
De trombosedienst prikt het bloed en bepaalt naar aanleiding van de uitslag een doseringschema voor de Acenocoumarol. Er wordt ook meteen een afspraak gemaakt voor de volgende controle.

Mocht u niet in staat zijn naar de trombosedienst toe te gaan, dan kan bij u thuis bloed geprikt worden. Neem in dit geval contact op met de trombosedienst (telefoonnummer 050-3684151).

Het aantal in te nemen tabletten kan per dag verschillen. Neemt u de medicijnen in op een vast tijdstip, bij voorkeur vlak voor of na het avondeten en kruis dit aan op de kaart. Heeft u per ongeluk een dag overgeslagen, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan de trombosedienst. Neemt u nooit de vergeten tabletten de volgende dag extra in.

  • Het kan gebeuren dat u last krijgt van kleine bloedingen (blauwe plekken of kortdurende neusbloedingen). Overlegt u dan eerst met de trombosedienst. Waarschuw bij ernstige bloedingen direct uw huisarts of trombosedienst. 
  • Als er tanden of kiezen getrokken moeten worden, overlegt u dan geruime tijd ervoor met de trombosedienst voor het treffen van maatregelen om nabloedingen te voorkomen. 
  • Er zijn medicijnen die de werking van Acenocoumarol (Sintrom®) versterken of juist verminderen. Dat geldt ook voor pijnstillers (zoals aspirines). Overlegt u met uw arts welke pijnstillers u wel mag gebruiken in combinatie met Acenocoumarol. Ook bij het voorschrijven van nieuwe medicijnen doet u er goed aan de arts eraan te herinneren dat u Acenocoumarol (Sintrom®) gebruikt. Ook de trombosedienst moet u altijd en iedere keer op de hoogte houden van de medicijnen die bij u zijn veranderd. 
  • Bij ziekte (griep, diarree) moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de trombosedienst. 
  • Als u wordt opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen, zorgt u dan dat dit wordt doorgegeven aan de trombosedienst. 
  • Overmatig alcoholgebruik kan de werking van Acenocoumarol (Sintrom®) beïnvloeden. Een enkel glaasje kan geen kwaad. Overlegt u eventueel met de trombosedienst.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze brochure vragen hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback