Op de rekening van ons ziekenhuis staat wat er is gedaan in het ziekenhuis (de zorgactiviteiten) en wanneer. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen welk bedrag u zelf moet betalen vanuit uw eigen risico.

Wat staat er op de rekening?

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken. Dit kan via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat:

  • de naam van ons ziekenhuis;
  • het specialisme;
  • de consumentenomschrijving van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s);
  • de kosten;
  • de begin- en einddatum van een DBC;
  • en de zorgactiviteiten.

Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meer DBC’s. Dit is afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Vragen over uw kosten en/of vergoeding?

Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? Neem dan contact op met het ziekenhuis voor een prijsindicatie. Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wanneer komt de rekening?

Houdt u er rekening mee, ook in verband met verrekening van uw eigen risico, dat er een lange tijd (soms meer dan een half jaar) kan zitten tussen uw ziekenhuisbezoek en het moment waarop ons ziekenhuis uw zorgverzekeraar of uzelf de factuur stuurt. Dit komt doordat het 120 dagen kan duren voordat een DBC wordt afgesloten. Het kan hierdoor voorkomen dat de DBC in het volgende kalenderjaar wordt gesloten. Hieronder leest u een voorbeeld.

Voorbeeld

Het kan zijn dat u in 2022 een afspraak in ons ziekenhuis heeft gehad, maar dat de DBC pas in 2023 wordt afgesloten. Als de behandeling ten koste gaat van uw verplichte eigen risico, dan gaat het in dit geval ten koste van uw eigen risico over het jaar 2023.

Meer weten?

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback