Verwijzing naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Bij een vermoeden van prostaatkanker verwijst de huisarts u naar de uroloog. De huisarts schrijft een verwijsbrief en maakt een afspraak met de secretaresse van de uroloog. In het algemeen kunt u dan binnen tien dagen bij de uroloog terecht. Bij sterke verdenking en/of jonge patiënt is dit binnen een of twee werkdagen.

U heeft misschien veel vragen. Om u thuis alvast voor te bereiden, kunt u de vragenlijst invullen.

Onderzoek

Om de diagnose prostaatkanker te kunnen stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. Niet iedereen heeft dezelfde voorgeschiedenis en klachten. Daarom doorloopt u een individueel onderzoekstraject. De behandelend arts bespreekt met u welke onderzoeken in uw situatie nodig zijn.

Mogelijke onderzoeken zijn:

 • bloedonderzoek om de PSA-waarde vast te stellen
  PSA is een eiwit dat door de prostaat wordt aangemaakt. Een verhoogde waarde kan een aanwijzing zijn voor prostaatkankerBij een inwendig onderzoek (rectaal toucher) gaat de onderzoeker met een gehandschoende, goed gladgemaakte vinger via de anus in de endeldarm. Op deze manier kan hij de grootte, vorm, stevigheid en de oppervlakte van de prostaat beoordelen.
 • echografie
  Een echografie van de prostaat is het aangewezen vervolgonderzoek bij een verhoogd PSA-gehalte in het bloed. Het is een onderzoek waarbij een orgaan door middel van geluidsgolven in beeld wordt gebracht.
 • bioptie
  Naast een echografie is een biopsie van de prostaat een vervolgonderzoek. Hierbij worden met een speciale naald stukjes uit de prostaat verwijderd voor nader onderzoek. Deze ingreep duurt ongeveer tien minuten en vindt ook plaats op de behandelunit van de polikliniek. Deze ingreep is vaak in combinatie met een echografie. Het verwijderde weefsel wordt naar het pathologisch anatomisch laboratorium opgestuurd waar de patholoog anatoom het prostaatweefsel onderzoekt op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen.

Afhankelijk van de uitslag van het onderzochte prostaatweefsel zal de uroloog met u bespreken welke vervolgonderzoeken er nodig zijn om tot een goede behandeling te komen.
Veelal wordt er nog onderzoek verricht in de vorm van een skeletscan, CT- of een PET-scan.

Behandelingsvormen

Nadat alle uitslagen van de diagnostische onderzoeken bekend zijn, spreken u en de uroloog af op welke manier uw prostaatkanker kan worden behandeld.

Het kan zijn dat er meerdere behandelingen mogelijk zijn en er een keuze gemaakt moet worden.
Deze keuze hangt af van de technische mogelijkheden, de afweging tussen de verschillende bijwerkingen en uw persoonlijke voorkeur.

De volgende behandelingen zijn mogelijk:

 • Active Surveillance
 • Operatief verwijderen van de prostaat
 • Bestraling van de prostaat
 • Hormoontherapie
 • Cryotherapie, Robotchirurgie, HIF

Meer informatie over behandelingsmogelijkheden vindt u op de pagina Behandeling prostaatkanker.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback