Voor een goede behandeling is het van belang dat er bij opname in het ziekenhuis een volledig en actueel medicatieoverzicht van u beschikbaar is. Daartoe heeft u voorafgaand aan de opname of bij opname een gesprek met een apothekersassistent of verpleegkundige. Wij noemen dit een medicatieverificatiegesprek. Het doel van het gesprek is het verbeteren van de overdracht van de farmaceutische zorg bij opname in het ziekenhuis.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wij willen u vragen de geneesmiddelen die u thuis gebruikt mee te nemen naar het gesprek. U kunt ook een actuele medicatielijst ophalen bij uw apotheek. Dat is gratis.
Bij opname in het ziekenhuis is het van belang dat u de geneesmiddelen die u thuis gebruikt meeneemt. Het kan zijn dat tijdens opname de geneesmiddelen die u thuis gebruikt niet in voorraad zijn in het ziekenhuis. In dat geval kunt u tijdelijk uw eigen geneesmiddelen gebruiken.

Werkwijze bij een geplande opname

Ter voorbereiding van uw opname in het ziekenhuis, vragen we bij uw eigen apotheek of apotheek houdende huisarts een medicatieoverzicht op. Een medicatieoverzicht is een uitdraai uit het apotheeksysteem, waarop zichtbaar is welke geneesmiddelen het afgelopen half jaar zijn geleverd.
Tijdens het medicatieverificatiegesprek vraagt de apothekersassistente u welke medicijnen u thuis gebruikt. Ook zullen de allergieën die bij u bekend zijn worden besproken. Ook als u geen medicijnen gebruikt is het van belang om naar het gesprek te komen. Het gesprek duurt ongeveer tien minuten.

De apothekersassistent bespreekt na het gesprek het actuele medicatieoverzicht met uw behandelend arts. Op deze manier heeft uw behandelend arts voordat u wordt opgenomen een duidelijk beeld van uw medicijngebruik.

Heeft u bezwaar tegen het voorafgaand opvragen van uw medicatiegegevens, dan kunt u dit aangeven bij uw eigen apotheek of via ikgeeftoestemming.nl.

Werkwijze bij spoedopname

Ook als u met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis, vragen wij een medicatieovericht op bij uw eigen apotheek. Wij proberen tijdens uw opname op de afdeling een gesprek met u te voeren over het gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie.

Werkwijze bij ontslag

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan het zijn dat er wijzigingen in uw medicatie zijn aangebracht. Er is bijvoorbeeld een bepaald medicijn gestopt, gewijzigd of gestart door uw behandelend arts.

Bij ontslag zullen we deze wijzigingen met u bespreken en u krijgt een nieuw medicatieoverzicht mee. Het nieuwe medicatieoverzicht versturen wij bij ontslag naar uw huisarts en apotheek.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback