Wij bieden  dagdiagnostiek aan. Dat doen wij samen met verpleeghuis Vliethoven. Dagdiagnostiek wil zeggen dat alle gewenste onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gepland worden en zoveel mogelijk plaatsvinden in één ruimte.

Speciaal voor ouderen

Dagdiagnostiek is vooral bedoeld voor ouderen. Bij deze groep is er vaak sprake van een combinatie aan klachten. Dat kan bijvoorbeeld een teruglopende conditie of moeilijkheden met bewegen zonder duidelijk aanwijsbare reden zijn, of bijvoorbeeld een afnemend geheugen of welbevinden.
De complexiteit en hoeveelheid van de problemen maken het voor de huisarts moeilijk de juiste begeleiding te kiezen. Bij het multidisciplinair team van de Dagdiagnostiek is hij of zij op de juiste plaats voor een advies voor begeleiding.

Voorbereiding

Bent u via uw huisarts aangemeld bij de afdeling Dagdiagnostiek, dan krijgt u van ons een brief met informatie wanneer wij u verwachten in het ziekenhuis.
In de brief staat ook dat u bezoek krijgt van de medisch maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Dit huisbezoek vindt plaats vóórdat u naar het ziekenhuis komt. Tijdens dit huisbezoek zal de medisch maatschappelijk werker u vragen hoe u zelf uw gezondheid en uw levenssituatie ervaart. Ook bespreekt zij het vervoer naar het ziekenhuis met u en overlegt zij wie er met u meekomt.
Als er onduidelijkheden zijn over de dagdiagnostiek, dan kunt u uw vragen aan de medisch maatschappelijk werker stellen.

Als u naar het ziekenhuis komt voor de dagdiagnostiek, wilt u dan het volgende meenemen:

  • indien in bezit uw patiëntenpas van de Ommelander Ziekenhuis Groningen. Mocht u niet in het bezit zijn van een patiëntenpas, wilt u deze dan laten maken bij de receptie van het ziekenhuis, voor uw bezoek aan de dagdiagnostiek (vergeet uw legitimatiebewijs niet)
  • een potje met wat ochtendurine
  • de lijst van de medicijnen die u gebruikt (en/of de doosjes/potjes)
  • de medicijnen die u die dag nodig hebt

Het is verstandig om deze dag gemakkelijke kleding te dragen in verband met de onderzoeken

Op de afgesproken dag meldt u zich om 09.30 uur bij de receptie van het ziekenhuis. De verpleegkundige van de afdeling Dagdiagnostiek komt u ophalen en brengt u naar de afdeling.
De verpleegkundige blijft de hele dag in de buurt om u behulpzaam te zijn en uitleg te geven. De onderzoeken zijn om ongeveer 15.30 uur klaar.
U (en uw begeleider) kunnen tussen de middag een maaltijd gebruiken. Voor u is dit gratis. Uw begeleider vragen wij hiervoor een kleine vergoeding.

Onderzoeken

In eerste instantie volgt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek door de specialist ouderengeneeskunde. Aan de hand van de bevindingen van de specialist ouderengeneeskunde en afhankelijk van de vraag van de huisarts kunnen de volgende onderzoeken ook plaatsvinden:

  • bloedprikken door een laborant
  • het maken van een röntgenfoto
  • het maken van een hartfilmpje
  • een onderzoek door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist
  • een onderzoek door een of meer specialisten
  • een onderzoek door een psycholoog

Uitslag

Het team Dagdiagnostiek bespreekt de uitslagen en bevindingen. Het team dagdiagnostiek bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een geriatrie verpleegkundige en eventueel andere betrokken artsen/onderzoekers.
Uw huisarts ontvangt binnen 14 dagen - schriftelijk - de uitslag van de specialist ouderengeneeskunde. Na ontvangst van dit verslag neemt de huisarts contact met u op om de uitslagen met u door te nemen.
Wanneer er redenen zijn om sneller uw huisarts op de hoogte te stellen belt de specialist ouderengeneeskunde uw huisarts meteen. De huisarts neemt dan contact met u op.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback