Bij veel onderzoeken en ingrepen kunt u dezelfde dag weer naar huis. U wordt één dag of een gedeelte van de dag opgenomen in het ziekenhuis.

Locatie Delfzijl
Op locatie Delfzijl neemt de secretaresse van de afdeling Dagbehandeling telefonisch contact met u op om de datum en het tijdstip van uw opname af te spreken.
Bij bepaalde behandelingen worden de afspraken gemaakt op de polikliniek. Is dat voor u het geval, dan hoort u dat op de polikliniek.

Locatie Winschoten
Op locatie Winschoten krijgt u van de afdeling Opname schriftelijk bericht over de datum en het tijdstip dat u wordt verwacht in het ziekenhuis.
Bij bepaalde behandelingen worden de afspraken gemaakt op de polikliniek. Is dat voor u het geval, dan hoort u dat op de polikliniek.

Voor een onderzoek of een operatie is het meestal belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u niets meer mag eten, drinken en niet mag roken vanaf een afgesproken tijdstip. Nuchter zijn is erg belangrijk om problemen bij de verdoving, zoals braken en misselijkheid, te voorkomen. Moet u ook nuchter zijn voor de behandeling dan heeft u hiervan bericht gekregen.

Wordt u opgenomen voor dagbehandeling, dan is het belangrijk dat u van tevoren vervoer naar huis regelt. We adviseren u om ervoor te zorgen dat er iemand thuis is wanneer u terugkomt uit het ziekenhuis en dat u de eerste nacht niet alleen bent. Door de operatie, het onderzoek of de eventuele narcose voelt u zich niet zo fit als anders.

Wij vragen u op de dag dat u wordt opgenomen:

 • te douchen of een bad te nemen
 • geen make-up en nagellak te gebruiken. Dit omdat de arts tijdens de ingreep aan de kleur van de huid en de nagels belangrijke informatie afleest over uw lichamelijke toestand
 • geen bodylotion te gebruiken
 • sieraden, inclusief piercings, en waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Gebruik van medicijnen bij een dagbehandeling

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze gewoon innemen, tenzij uw specialist iets anders met u heeft afgesproken. Gebruikt u bij het innemen wel zo weinig mogelijk water.
Plastabletten mag u voor de ingreep niet innemen, tenzij anders met u is afgesproken.
Heeft u diabetes of gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, overlegt u dan met uw arts of u de medicijnen kunt blijven gebruiken.
Het is handig als u paracetamol in huis heeft voor na de operatie.

Wij vragen u om het volgende mee te nemen op de dag dat u naar het ziekenhuis komt:

 • uw legitimatiebewijs en patiëntenpas
 • een contactadres en telefoonnummer van een familielid of relatie
 • medicijnen die u dagelijks inneemt, liefst in de oorspronkelijke verpakking
 • nachtkleding, ochtendjas
 • pantoffels of slippers
 • toiletartikelen
 • boek of tijdschrift
 • extra ondergoed
 • gemakkelijk zittende kleding voor na de ingreep

Het kan zijn dat uw specialist heeft aangegeven dat u na de ingreep thuis tijdelijk gebruik moet maken van loopkrukken of andere hulpmiddelen. Neemt u deze (loop)hulpmiddelen op de dag dat u wordt opgenomen mee naar het ziekenhuis.

Op de afgesproken dag/tijd meldt u zich bij de afdeling die zich bezighoudt met de Dagbehandeling.

Intakegesprek

Op de afdeling vangt een verpleegkundige u op. Hij of zij heeft met u een kort gesprek over de reden van uw opname en informeert u over het verdere verloop van deze opname. Heeft u vragen dan kunt u deze aan de verpleegkundige stellen.

Vervolgens laat hij of zij u uw kamer zien. U krijgt een bed toegewezen en een kast voor uw kleding. Verder heeft u de beschikking over een bedtafeltje. Op uw kamer meet de verpleegkundige o.a. uw polsslag, bloeddruk en temperatuur. U krijgt een polsbandje om met hierop uw naam en geboortedatum.

De behandeling of ingreep

Het is mogelijk dat u enige tijd moet wachten voordat het onderzoek of de ingreep plaatsvindt. Het tijdstip van de ingreep ligt namelijk niet exact vast. De verpleegkundige brengt u naar de afdeling waar de behandeling verricht wordt.
Wordt u geopereerd dan gaat u na de operatie eerst naar de uitslaapkamer, voordat u weer op de afdeling terugkomt.
Omdat elke patiënt en elke ingreep anders kan verlopen, is het van tevoren niet aan te geven wanneer u weer naar huis kunt.

Uw behandelend specialist bezoekt u dagelijks en spreekt dan met u af wanneer u weer naar huis kunt. Dit hangt onder andere af van het verloop van uw herstel.

Vervoer naar huis

Wij vragen u het vervoer naar huis zelf te regelen. U kunt een familielid of bekende vragen u op te halen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u een taxi (laten) bellen. Houdt u er rekening mee dat u de kosten hiervan direct moet afrekenen.
Het kan zijn dat u in overleg met uw behandelend arts op weekendverlof gaat. Dit verlof loopt in het algemeen van zaterdagmorgen tot zondagavond.

Nazorg

Het ziekenhuis informeert uw huisarts over uw vertrek naar huis. De verdere nazorg gebeurt onder begeleiding van uw huisarts. Het zou kunnen dat u nog voor een controleafspraak naar het ziekenhuis terugkomt.

Thuiszorg

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of misschien heeft u hulpmiddelen (zoals een bed of krukken), Thuisalarmering of hulp van Tafeltje-Dekje nodig.
In overleg met u geeft de verpleegafdeling uw naam door aan een zogenaamde thuiszorgtransferverpleegkundige. Zij nodigt u en eventueel uw naaste familie uit voor een gesprek om te kijken, welke zorg en hulpmiddelen u nodig heeft. Het kantoor van deze verpleegkundige bevindt zich in het ziekenhuis.
De transferverpleegkundige zorgt er vervolgens voor dat alles is geregeld wat u met elkaar heeft afgesproken. U weet dus al voor u het ziekenhuis verlaat, waarop u thuis kunt rekenen.
Als u lid bent van de Stichting Thuiszorg Groningen in uw gemeente, kunt u de hulpmiddelen daar lenen. Bent u geen lid, dan betaalt u een huurprijs voor het te lenen hulpmiddel.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis niet (meteen) naar huis kunnen terugkeren, dan zullen wij in overleg met u en uw familie proberen hiervoor een oplossing te vinden. U wordt dan bijvoorbeeld een tijdje in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk van het ziekenhuis zal u en uw familie hierbij adviseren en het een en ander voor u regelen.

Wij kunnen uw feedback alleen verwerken als uw onze statistieken cookies accepteert